TOBB Nefes Kredisi Başvurusu

TOBB Nefes Kredisi Başvurusu

Ülkemiz ekonomisinde önemli yer tutan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere; “TOBB NEFES KREDİSİ'' adı altında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Denizbank A.Ş. ile T.Odalar ve Borsalar Birliği arasında protokol imzalanmış ve projeye Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak kaynak aktarılarak, Odamız üyelerinin krediye erişimi sağlanmıştır. Bu süreçte;

• Kampanyadan faydalanmak isteyen KOBİ kapsamındaki üyelerimizin yıllık cirosunun 40 milyon TL.'den az, çalışan sayısının ise 250'den az olması gerekmektedir.

• Kredi, 12 ay vade üzerinden ve aylık eşit taksitler halinde kullandırılacak olup, vadenin uzatılması veya kısaltılması mümkün olmayacaktır.

• Kredinin brüt faiz oranı aylık % 0,825, yıllık % 9,90'dır.

• Odamız kredi azami limiti 50.000,00 TL.dir.

• KOBİ'ler TOBB nefes kredisinden sadece 1 kez yararlanabilecek olup, daha önce kullanılan kredilerin kapatılması amacıyla kullanılamayacaktır.

• Anılan bankalarca 250,00 TL.dosya masrafı ve Hazine Müsteşarlığı'nın kefalet başvuru bedeli ve komisyonu dışında herhangi bir masraf ve komisyon talebinde bulunulmayacaktır.

Bu doğrultuda; KOBİ'lerin Nefes Kredisi'ne başvurabilmeleri için öncelikle Odamız Mali İşler Müdürlüğü'nden Odamız faal üyesi olduğuna ilişkin belge almaları gerekmektedir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Kaynak ;

http://www.atso.org.tr/detay/2/2/1/5165/atsodan-tobb-nefes-kredisi.html

© 2024, HAKAN TELÇELİK. Tüm Hakları Saklıdır.