Bireysel Emeklilik Sistemine otomatik geçiş uygulaması -OTOBES

Bireysel Emeklilik Sistemine otomatik geçiş uygulaması ile ilgili olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından 21.12.2016 tarihinde 2016/192 sayılı basın duyurusu yapılmıştır.
http://panel.setrow.com/stocksablon/471/files/BES%20OtomatikKatilim%20Duyru%20.pdf

Konu ile ilgili uygulama yönetmeliği henüz resmi gazetede yayımlanmamış olmakla birlikte söz konusu duyuruya göre; özel sektör çalışanlarının sisteme dahil edilmesine ilişkin çalışan sayısı ve tarih aralıkları aşağıdaki gibi açıklanmıştır.

· Çalışan sayısı 1.000 ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 01.01.2017 tarihinden itibaren,

· Çalışan sayısı 250- 999 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki cetvellerde yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarında çalışanlar 01.04.2017 tarihinden itibaren,

· Çalışan sayısı 100-249 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 01.07.2017 tarihinden itibaren,

· Çalışan sayısı 50-99 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar ile mahalli idareler ve kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar 01.01.2018 tarihinden itibaren,

· Çalışan sayısı 10-49 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 01.07.2018 tarihinden itibaren,

Çalışan sayısı 5-9 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 01.01.2019 tarihinden itibaren,işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edileceklerdir.

© 2024, HAKAN TELÇELİK. Tüm Hakları Saklıdır.